Ubezpieczenia Turystyczne

Często podróżujesz i chcesz mieć pewność, że w czasie wyjazdu żaden nieprzewidziany wypadek nie pokrzyżuje Twoich planów? Ubezpiecz się i czuj się bezpiecznie. Na lotnisku ginie Ci bagaż? W czasie górskiej wycieczki pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej? Wszelkie wydatki, związane z tymi zdarzeniami, pokryte zostaną z ubezpieczeń: bagażu, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ty decydujesz, jaki zakres ubezpieczenia wybierasz i jak długo będzie trwała umowa, w razie wypadku dzwonisz do całodobowego Centrum Alarmowego Assistance, jesteś chroniony 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.
 
W pakiecie Podróże ubezpieczysz:
 • koszty leczenia, 
 • koszty transportu i repatriacji, 
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, 
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej, 
 • koszty ratownictwa, 
 • odpowiedzialność cywilna, 
 • bagaż, 
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu, 
 • koszty przerwania podróży, 
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia, 
 • sprzęt sportowy.
 
Natychmiastowa pomoc w razie wypadku.
Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance. Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.
 
Jak działa pomoc assistance?
Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej. Pomoc ta obejmuje m.in.:
 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
 • kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.
 
Na co zwrócić uwagę?
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia podróży koniecznie zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są one wymienione w OWU.
 
Warto wiedzieć
Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w odmiennych niż polskie warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Dlatego warto pamiętać, że:
 • leczenie za granicą jest bardzo drogie,
 • minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to:
      - ubezpieczenie kosztów leczenia,
      - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
      - ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży,
 • w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy - assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu,
 • od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów,
 • w przypadku kosztów, poniesionych na zakup lekarstw, rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.

Nasi Partnerzy:

allianz.jpgaviva.jpgbenefia.jpgcompensa.jpgergo_hestia.jpggenerali.jpggothaer.jpghdi.jpginterisk.jpgliberty_direct.jpgproama.jpguniqa.jpgwarta.jpg