Ubezpieczenia Komunikacyjne

OC (Odpowiedzialność Cywilna)

OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe i musi je mieć każdy posiadacz pojazdu. OC jest tym szczególnym rodzajem ubezpieczenia, które chroni tego, kto płaci składkę oraz tego, kto jest poszkodowany w wypadku. Jeżeli zdarzy nam się spowodować wypadek, to jego ofiara dostanie odszkodowanie z naszej polisy OC. Dotyczy to zarówno zniszczonego samochodu, jak i uszczerbku na zdrowiu (leczenie, rehabilitacja czy renta). Podobnie wygląda sytuacja, gdy to my jesteśmy ofiarą wypadku – odszkodowanie dostaniemy z polisy OC sprawcy. Uwaga! Szkodę zgłaszamy w firmie, w którym polisę OC posiada sprawca wypadku.

 • OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym,
 • Powinniśmy mieć zawsze ze sobą potwierdzenie zawarcia umowy lub potwierdzenie opłacenia składki,
 • OC chroni ofiary wypadków oraz sprawców wypadków.

AC (AutoCasco)

AC w przeciwieństwie do OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To posiadacz pojazdu decyduje, czy chce zawrzeć taką umowę. Casco chroni nas m.in. przed finansowymi skutkami szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od nas (kradzież, wandalizm, żywioły itp.). Na rynku dostępne są też „zawężone” produkty casco. Są znacznie tańsze, ale też ochrona jest węższa – ogranicza się np. tylko do ryzyka kradzieży.

 • AC jest polisą dobrowolną i chroni posiadacza pojazdu, a nie ofiarę wypadku, 
 • Dzięki polisie AC naprawimy auto po wypadku, który sami spowodowaliśmy, 
 • AC chroni także przed skutkami żywiołów i aktami wandalizmu.

NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) Komunikacyjne

Dobrowolne ubezpieczenie, którego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u ubezpieczonych osób w związku z ruchem objętego ochroną ubezpieczeniową pojazdu oraz podczas:

 • wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,
 • bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu.
 
Umowa NNW gwarantuje świadczenie z tytułu:
 
 • trwałego częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu w wypadku,
 • śmierci wskutek wypadku.

Assistance Komunikacyjne

Dotyczy kosztów świadczenia pomocy drogowej, jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych warianty podstawowe są bezpłatnie dodawane do ubezpieczenia OC czy AC. Za warianty rozszerzone, trzeba z reguły dopłacić.

Ubezpieczenie Assistance daje pewność udanej podróży, dostępności pojazdu i spokoju w przypadku wystąpienia kolizji lub awarii. Dla Ciebie i Twoich bliskich w przypadku wypadku, awarii bądź kradzieży pojazdu.

Call center Assistance jest do dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Ochrona ubezpieczeniowa w zależności od wyboru, obejmuje zdarzenia powstałe w Polsce oraz na terytorium Europy.

Od wybranego pakietu ubezpieczenia Assistance zależy wielkość udzielonej pomocy (m.in. odległość holowania, czas parkowania, naprawa w miejscu awarii, pojazd zastępczy czy zakwaterowanie w hotelu).


Pakiety Komunikacyjne

Komplet ubezpieczeń komunikacyjnych OC + AC + NNW + Assistance.

Jeżeli planujesz ubezpieczyć pojazd OC oraz AutoCasco proponujemy skorzystać z oferty pakietów ubezpieczeń. Ubezpieczając pojazd kompleksowo w jednej firmie – otrzymujesz bardzo duże zniżki.
 
W naszej ofercie znajdą Państwo atrakcyjną ofertę ubezpieczeń pakietowych. W pakiecie przeważnie znajduje się ubezpieczenie NNW oraz Assistance.W niektórych firmach sprzedawane z dodatkowym ubezpieczeniem majątkowym, np.: z ubezpieczeniem mieszkania.

 

Nasi Partnerzy:

allianz.jpgaviva.jpgbenefia.jpgcompensa.jpgergo_hestia.jpggenerali.jpggothaer.jpghdi.jpginterisk.jpgliberty_direct.jpgproama.jpguniqa.jpgwarta.jpg