Ubezpieczenia Domów i Mieszkań

Ubezpieczenie domu i mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć za dodatkową opłatą.
 
Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:
 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • dom w budowie,
 • dom letniskowy
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.
 
Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.
 
Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:
 • w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia, 
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny, 
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.
 
Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
 • pożaru, 
 • uderzenia pioruna, 
 • wybuchu, 
 • upadku statku powietrznego, 
 • zalania, 
 • huraganu, 
 • gradu, 
 • spływu wód po zboczach, 
 • osunięcia się ziemi, 
 • zapadania się ziemi, 
 • lawiny, 
 • naporu śniegu, 
 • dymu i sadzy, 
 • upadku drzewa, 
 • uderzenia pojazdu.
 
Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.
 
Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
 • kradzieży z włamaniem, 
 • rozboju.
 
Po opłaceniu dodatkowej składki możesz ubezpieczyć:
 • szkody powstałe wskutek wandalizmu,
 • udokumentowane koszty, poniesione w związku z wymianą zabezpieczeń drzwi wejściowych w przypadku utraty kluczy wskutek kradzieży, rozboju lub zagubienia, 
 • udokumentowane koszty wynajmu lokalu zastępczego, jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny lub mieszkanie nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez co najmniej trzy dni, w wyniku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.
 
Home Assistance
Usługi w ramach Assistance realizowane są maksymalnie w ciągu czterech godzin od zgłoszenia, 7 dni w tygodniu, o każdej porze dnia i nocy. W wielu sytuacjach dzięki ubezpieczeniu Assistance możesz liczyć na profesjonalną pomoc. Usługi w zakresie Home Assistance realizowane są w miejscu ubezpieczenia.
 
Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody. Zapewnia pomoc specjalisty, np. hydraulika, ślusarza.
 

Nasi Partnerzy:

allianz.jpgaviva.jpgbenefia.jpgcompensa.jpgergo_hestia.jpggenerali.jpggothaer.jpghdi.jpginterisk.jpgliberty_direct.jpgproama.jpguniqa.jpgwarta.jpg